Vršimo usluge prematanja i servisnog održavanja asinhronih elelktromotora snage do 200 kW.

Za cijenu molimo pošaljite upit sa navedenim osnovnim karakteristikama vašeg motora.